Đặc tính của giống lúa OM18 Lộc Trời là kháng đạo ôn tốt, năng suất cao, hạt gạo trong, trắng và đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu. Từ đó giống lúa OM18 càng được người nông dân tin dùng mà gieo trồng trên nhiều địa bàn các tỉnh

Đặc điểm của giống lúa OM Lộc Trời

Giống lúa OM 18 có đặc tính kháng được bệnh đạo ôn ( cấp 3 ), có thể nhiễm rầy nâu ( cấp 4 ), chống chịu mặn 3-4 ‰. Giống lúa này hoàn toàn có thể canh tác được nhiều vụ trong năm, thích hợp cho những vùng sinh thái xanh ở ĐBSCL và những vùng đã bị nhiễm mặn

Nhờ đặc tính kháng được bệnh rầu nâu và  đạo ôn khá, năng suất cao, nhất là chất lượng hạt gạo trắng dẻo , cơm  trong và thơm nhẹ đạt được chuẩn xuất khẩu và tiêu dùng gạo  trong nước nên OM18 được các thương lái đặt  mua trước từ đầu vụ. Từ đó, nông dân chuyển sang chọn canh tác giống lúa OM18 càng nhiều, diện tích trồng lúa OM tăng nhanh, lấn át giống lúa OM5451 trên địa bàn các tỉnh  Sóc Trăng, Đồng Tháp

One thought on “Đặc tính của giống lúa OM 18 Lộc Trời

  1. Pingback: Bệnh đạo ôn phương pháp phòng trừ đạo ôn trên lúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *