Chính sách bảo mật

Đến với Airnano khi bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi, bạn có thể tin tưởng cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi (Email, số điện thoại). Chúng tôi luôn xem khách hàng là thượng đế, việc bảo mật tài khoản cho người dùng là trách nhiệm to lớn, để người dùng nắm quyền kiểm soát một cách an tâm nhất.

Chính sách bảo mật dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ vì sao chúng tôi thu thập thông tin, cách người dùng có thể cập nhật, quản lí, xuất và xóa thông tin của mình:

Bình luận

Khi người dùng để lại bình luận trên website, hệ thống sẽ thu thập dữ liệu và địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent để giúp phát hiện spam.

Dịch vụ Gratavar sẽ xem xét người dùng có đang sử dụng địa chỉ email. Sau khi Gratavar chấp nhận bình luận của người dùng, ảnh tiểu sử (từ email) của họ sẽ được hiển thị công khai trong phần bình luận.


Thư viện

Bạn nên tránh việc tải hình ảnh được nhúng (EXIF GPS đi kèm). Vì khách truy cập vào web có thể tải xuống và giải nén mọi dữ liệu từ hình ảnh đó trên website.


Cookies

Khi bạn viết bình luận trên website, bạn cung cấp tên, email địa chỉ website trong cookie. Cookie sẽ lưu trữ thông tin đó trong một năm, điều này giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác.

Khi bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào website, hệ thống sẽ thiết lập cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này sẽ không bao gồm thông tin cá nhân, sẽ được gỡ bỏ khi kết thúc trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, cookie sẽ tự động lưu thông tin gần nhất lưu trong 2 ngày và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong 1 năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong 2 tuần. Khi thoát tài khoản, thông tin sẽ bị xóa.

Nếu bạn sửa hoặc đăng bài viết, một bản cookie bổ sung được lưu trong trình duyệt. Cookie này sẽ không chứa các thông tin cá nhân và chỉ bao gồm ID của bài viết của bạn, sẽ tự động hết sạn sau 1 ngày.


Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên website airnano có thể bao gồm các nội dung được nhúng như hình ảnh, video, bài viết,… từ các website khác.

Khi bạn có đăng nhập vào những trang web này thì nó sẽ tự động thu thập dữ liệu về bạn , sử dụng cookie và nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó.


Thời gian tồn tại của dữ liệu

Khi bạn để lại bình luận trên website thì sẽ được lưu giữ vô thời hạn. Hệ thống chúng tôi tự động nhận ra và chấp nhận tức thời mà không cần chờ kiểm duyệt

Hệ thống chúng tôi sẽ tự động lưu trữ thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp (đã đăng ký trên website). Người dùng có thể tùy chỉnh các thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào. Quản trị trang web cũng có thể làm việc đó.

Bạn có thể làm gì với dữ liệu của mình?


Bạn có thể nhận tệp dữ liệu bao gồm nội dung mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn có tài khoản hoặc đã để lại nhận xét trên website.

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà hệ thống lưu giữ của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không bao gồm bất kỳ dữ liệu mà chúng tôi lưu giữ với mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.


Điều chỉnh chính sách bảo mật

Với chính sách bảo mật, chúng tôi có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó bạn nên thường xuyên cập nhật. Đối với những thay đổi quan trọng. chúng tôi sẽ thông báo cho bạn hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của website. Điều này, sẽ giúp bạn thấy được những gì chúng tôi thu thâp thông tin, làm thế nào để sử dụng nó, trong hoàn cảnh nào, chúng tôi có thể tiết lộ, nếu có.