Điều khoản dịch vụ này (“Điều khoản”) là một hợp đồng pháp lý giữa bạn và chúng tôi, quy định quyền và nghĩa vụ của cả hai bên trong việc sử dụng dịch vụ của Airnano Việt Nam

Quyền truy cập và sử dụng dịch vụ

Airnano Việt Nam cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng dịch vụ trong phạm vi được quy định bởi Điều khoản này. Bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích phi pháp hoặc bất hợp pháp nào. Bạn cũng đồng ý không sử dụng dịch vụ của chúng tôi để gửi, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu có chứa virus hoặc phần mềm độc hại nào.

Tài khoản người dùng

Để sử dụng một số tính năng của dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu tạo tài khoản người dùng và cung cấp thông tin cá nhân của mình. Bạn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của thông tin tài khoản và hoạt động của bạn trên tài khoản đó. Bạn đồng ý không cho phép bất kỳ ai khác sử dụng tài khoản của bạn hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản của bạn mà không được sự cho phép của bạn.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn và duy trì tính bảo mật của thông tin đó. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm hoàn toàn tính bảo mật của thông tin của bạn và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin của bạn trên dịch vụ của chúng tôi.

Thanh toán

Nếu dịch vụ của chúng tôi có yêu cầu phí sử dụng, bạn đồng ý thanh toán đầy đủ số tiền phí đó theo các phương thức thanh toán được chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể thay đổi phương thức thanh toán và/hoặc giá cả của dịch vụ của chúng tôi và thông báo cho bạn trước khi thực hiện thay đổi đó.

Chấm dứt hoặc tạm ngừng dịch vụ

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước cho bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc chấm dứt hoặc tạm ngừng dịch vụ của chúng tôi.

Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản này bất cứ lúc nào và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trước khi thực hiện chúng. Bằng cách tiếp sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có sự thay đổi, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản mới.

Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trong trường hợp phát sinh vấn đề về dịch vụ, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn để giải quyết tình huống đó trong phạm vi tối đa được phép theo luật pháp.

Pháp luật áp dụng

Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và thực thi theo luật pháp của quốc gia nơi chúng tôi hoạt động.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về Điều khoản này hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Đánh giá bài viết post
Thông tin liên hệ:
  • Địa chỉ trụ sở chính: 50 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế
  • Chi nhánh Kiên Giang: A15 - 22A Đường Số 5, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
  • Chi nhánh Đồng Nai: ĐT 765, Ấp Bể Bạc, Xã Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
  • Chi nhánh Sóc Trăng: 258 QL1A, Ấp Đại, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
  • Hotline: 0989.75.6688 - 091.555.8888
  • Website: https://airnano.vn/
  • Facebook: https://www.facebook.com/AirnanoMayBayNongNghiepVietNam
  • Email: contact@airnano.vn
Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *