Đối tượng

 • Cá nhân là khách hàng trong hệ thống công ty
 • Các đại lý vật tư nông nghiệp
 • Cán bộ khuyến nông, HTX nông nghiệp
 • Cá nhân/doanh nghiệp đang kinh doanh hoặc hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp.

Quyền lợi

 • Giá chiết khấu 
 • Thu nhập dựa trên doanh số bán hàng
 • Tham gia các khóa đào tạo hoàn toàn miễn phí, được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật.
 • Được cung cấp các giải pháp hỗ trợ về truyền thông, tiếp thị, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
 • Được cấp giấy chứng nhận là đại lý chính thức của công ty.

Điều kiện

 • Phải là thương nhân, có thể là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể (đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh).
 • Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể của bạn phải đăng ký ngành nghề bán buôn, bán lẻ.
 • Có khả năng phân phối sản phẩm.
 • Tích cực thiết lập mạng lưới bán hàng.