Tại hội thảo đầu bờ tại hai điểm trình diễn mô hình ở vùng thâm canh, giống lúa ADI 28 và ADI 168 đều được đánh giá là giống lúa thuần chất lượng, thời gian sinh trưởng ngắn (92 – 97 ngày), phù hợp với nhiều vùng canh tác.

Năng suất của giống lúa ADI 168

So với các giống lúa đối chứng Khang Dân 18, hai giống lúa mới có thế đứng thẳng cây, bông khá dài, hạt xếp khít. Khi lúa chín có màu vàng thẫm, tỷ lệ hạt trên mỗi bông  cao.

Theo dự kiến, năng suất bình quân thực thu của ADI 29 là 60 tạ/ha (năng suất lý thuyết 82 tạ/ha) và ADI 168 là 61 tạ/ha (năng suất lý thuyết 85 tạ/ha), cao hơn giống lúa đối chứng 7.5- 9 tạ/ha.

Cả hai giống đều có khả năng chống chịu những loại sâu bệnh sâu cuốn lá, đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông nhưng vẫn có thể bị nhiễm nhẹ sâu như sâu đục thân, bệnh khô vằn và hoặc bạc lá.

Xu hướng của sản xuất giống lúa ngày nay chỉ có thể tồn tại trên đồng ruộng từ 4.5 – 6.5 năm. Mặc khác, không có giống lúa nào có thể “không sâu bệnh”. Nghệ An nằm ở vùng sản xuất nhiều khắc nghiệt, việc tuyển chọn bộ giống lúa chủ lực cần phải được thực hiện cực kì cẩn trọng, phát huy yếu tố chống chịu tốt nhất, cho năng suất và chất lượng lúa cao nhất

Giống lua ADI 168

One thought on “Giống lúa ADI 168

  1. Pingback: Giống lúa DT 10 - Năng suất, chất lượng và cách canh tác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *