Giống lúa thuần HT1 là giống lúa nổi tiếng có chất lượng gạo thơm ngon, tuy nhiên để đạt được năng suất tối đa thì cần phải tham khảo thêm các tài liệu tốt. Hôm nay, hãy cùng Airnano tìm hiểu về loại lúa giống này.

Đặc điểm của giống lúa thuần HT1

  • Cao cây 112- 117 cm, lúa trỗ nhanh, thoát cổ bông tốt,, đẻ nhánh khá, dạng hình gọn, chống chịu tốt với một số loại sâu bệnh hại chính. Chịu thâm canh và chống đổ khá, có khả năng chịu rét và chua ở mức trung bình khá.
  • Giống lúa HT1 có hình dáng của hạt thon và dài màu sắc có vàng sẫm, bông khá dài 23-26 cm, số hạt trên bông nhiều, khối lượng 1000 hạt 22-27 gram, gạo trong, cơm dẻo thơm và cơm mềm. 
  • Là giống lúa cảm ôn, trong năm có thể cấy được cả 2 vụ.
  • Thời gian sinh trưởng: Khu vực Bắc Bộ vụ X 120-126 ngày; vụ mùa101-106 ngày (nếu gieo sạ thời gian sinh trưởng có thể  rút ngắn lại từ 2-4 ngày). Khu vực BTB thì có thời gian rút ngắn 2-5 ngày so với khu vực Bắc Bộ. Khu vực Nam Trung Bộ vụ ĐX 104-109 ngày, vụ HT 96-102 ngày
  • Năng suất trung bình 5.5 – 6 tấn/ha, thâm canh tốt  thì có thể đạt mức 6-7 tấn/ha
Các giong cây lua đat năng suat cao nhat hien nay

Yêu cầu kỹ thuật khi chăm sóc và bón phân

Chân đất: Thích hợp hơn với chân đất vàn cao các trà vụ Xuân muộn và Mùa sớm tại các tỉnh miền Bắc, vụ Đông Xuân và HT ở các tỉnh miền Trung bộ

Thời vụ gieo cấy: Khu vực Bắc Bộ: vụ Xuân gieo 22/1-11/2, gieo mạ dày xúc hoặc mạ nền, cấy tuổi mạ 3-3,5 lá; nếu gieo mạ dược cấy tuổi mạ 4.5-5 lá; vụ Mùa gieo trong tháng 5, cấy tuổi mạ 13-17 ngày .

            Khu vực BTB: vụ Xuân gieo 11-30/1 gieo mạ dày xúc hoặc mạ nền, cấy tuổi mạ 3.5-4 lá; nếu gieo mạ  cấy tuổi mạ 4-4,5 lá; vụ Hè Thu gieo 16/5-4/6, cấy tuổi mạ 13-16 ngày. 

            Khu vực NTB: vụ Đông Xuân gieo sạ 21/12-16/1; vụ Hè Thu gieo sạ  11/5-6/6.

 – Mật độ cấy: 46-51 khóm/m2, cấy 3- 4 dảnh/khóm, nên cấy nông tay.

–  Sạ giống: Tại các tỉnh miền Bắc 42 – 46 kg/ha; các tỉnh miền Trung 82-102 kg/ha.

– Phân bón: Để đạt năng suất cao cần bón phân bón phân một cách cân đối,  nên bón theo tập trung, bón sớm và bà con nên bón phân tổng hợp NPK bón thúc và bón lót. Lượng bón có thể tùy theo loại đất, trên chân đất trung bình thì có thể bón bón:

Các giong cây lua đat năng suat cao nhat hien nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *