Giống lúa DT10 là giống lúa thuần, được viện nghiên cứu Di Truyền Nông nghiệp chọn tào. Được bình chọn là giống lúa quốc gia. Cùng với Bắc Thơm, giống lúa T10 từ nhiều năm nay đã góp phần tạo nên thương hiệu gạo thơm Tiền Hải.

Ưu điểm của giống lúa DT 10

 Giống lúa DT10 có thời gian sản xuất Vụ xuân: 185-195 ngày, Chiều cao cây 90-100 cm. Khối lượng 100 hạt 28 đến 29 gram.

Giống lúa này có Năng suất khá cao, khoảng 55-60 tạ/ha, thâm canh tốt có thể tới 65-70 tạ/ha

Kháng bạc lá, ít bị nhiễm đạo ôn và bệnh khô vằn, có thể bị nhiễm rầy nâu và đục thân ở mức nhẹ, cây cứng, chịu rét tốt.

Khả năng chống đổ, khả năng chịu chua, chịu mặn, chịu hạn khá tốt.

Các giong cay lua đat nang suất cao nhất hiện nay (1)

Yêu cầu kĩ thuật khi canh tác giống lúa DT 10

 Chân đất: thích hợp chân vàn, vàn thấp, thuộc vùng thâm canh ở Đồng bằng Trung du Bắc bộ trong vụ Xuân sớm.

 Mật độ cấy: 50 – 55 khóm/m2, cấy 2 – 3 rảnh/khóm, cấy nông tay.

Phân bón: để đạt năng suất cao cần bón phân cân đối, tập trung, bón sớm và khuyến cáo sử dụng phân tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng phân bón tùy theo từng loại đất, trên chân đất trung bình bón:

Đối với phân tổng hợp NPK:

Bón lót (trước khi bừa cấy): bón 560-700 kg/ha phân NPK (5:10:3) cho vụ Xuân; bón 420-560 kg/ha cho vụ Mùa.

  • Bón thúc lần 1 (khi lúa bén rễ xanh): bón 380-400 kg/ha phân NPK + 30-40 kg/ha đạm ure, kết hợp làm cỏ và sục bùn.
  • Bón thúc lần 2 (khi lúa đứng cái): bón 60-80 kg/ha phân Kaliclorua.

Đối với phân đơn:

Lượng phân bón cho 1 ha: 8 tấn phân hữu cơ hoặc 2 tấn phân vi sinh + 240-280kg đạm Urê + 450-500 kg Super Lân + 120-140kg Kali clorua. Vụ Mùa giảm 10% lượng đạm, tăng 15% lượng phân Kali so với vụ Xuân.

Bón lót cho toàn bộ phân hữu cơ hoặc phân vi sinh, phân lân + 40% phân đạm + 20% phân kali; bón thúc lần 1 (khi lúa bén rễ hồi xanh): 50% phân đạm + 30% phân Kali; bón thúc lần 2 (đứng cái) bón lượng phân còn lại

Những lưu ý khác:

Bà con thường xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan Bảo vệ thực vật địa phương.

Thời vụ gieo cấy nên kết hợp theo hướng dẫn của Trung tâm khuyến nông mỗi địa phương.

Tuyệt đối không được bón đạm lai nhai. Có thể sử dụng các loại phân tổng hợp NPK khác,  nên bón theo hướng dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *